Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Vikarens opgaver

logo

 

Vejledning til vikarer 

Velkommen som vikar på TDS

Tove Ditlevsens skole er en stor og spændende skole, hvor du har nok at se til som vikar. Vi stiller høje forventninger til dig som vikar, for lærerne er afhængige af din hjælp og ekspertise. Der er ingen spørgsmål, der er for dumme her, så spørg løs og så vil du selv på de travleste dage finde nogle, der vil hjælpe dig. 

Hvad vil det sige at være vikar på TDS?

Du er uundværlig som vikar, og den fraværende lærer er afhængig af, at du gør dit alleryderste for at imødekomme dennes forventninger og løse de opgaver, der bliver stillet. Dine opgaver omhandler ikke kun undervisning men også praktiske opgaver som protokol, tilsyn, opsyn med oprydning, dukseopgaver, osv. Det er dit ansvar, at der så vidt muligt foregår relevant undervisning, så læreren kan overlade sin klasse i trygge hænder.

Undervisningen

 • Der skal altid være lagt vikarmateriale/vikarinstruktioner ved planlagt fravær og så vidt muligt også ved første sygedag. Besked kan være lagt på AULA i klassens skema under "Note til vikar". Besked kan også være givet fra den lærer, man er vikar for fx dagen i for vejen. 
 • ​​Ved sygdomsfravær kan “Ugeplanen” give info om lærerens plan for ugens undervisning. Ugeplanen findes på AULA og kan tilgås via widget "Seneste årsplaner". Ofte vil der være elever, der kan være behjælpelige, ligesom teamets lærere kan hjælpe.

Praktikanter

Der kan opstå en situation, hvor du skal vikariere for en lærer, som har praktikanter i undervisningen. Det kan føles unødvendig at du også skal være til stede i undervisningen, da der jo allerede er en voksen sammen med eleverne. Grunden er, at praktikanterne kun må varetage undervisningsopgaver under tilsyn af en lærer - og da du her vikarierer for en lærer, er det din opgave formelt set at føre tilsyn.

Materialer

Skolen har digitale læremidler i de fleste fag via Alinea, som eleverne kan arbejde med.

I de fleste klasser vil eleverne have matematik- eller danskhæfter, frilæsningsbøger eller lignende de kan arbejde i. Du kan få en introduktion til diverse undervisningsmaterialer såsom kopiopgaver, på skolens Pædagogiske Læringscenter (PLC). Det er hensigtsmæssigt, at du opbygger et lager af fleksibelt undervisningsmateriale, som du kan genbruge og udbygge i de tilfælde, hvor der ikke er lagt vikaropgaver fra læreren. 

Film

Visning af film bør kun ske i sjældne tilfælde og altid med et fagligt formål. Aldersgrænsen skal altid overholdes, og du bør have kendskab til filmen og dens indhold før du bruger den. Det er ikke tilladt at vise film fra betalingskanaler (så som TV2, HBO, Netflix).

Tilsyn 

 • Undervisning er lig med tilsyn med eleverne. Dvs. at du ikke bare kan gå fra eleverne eller sende dem i gården. Du skal så vidt muligt være hos eleverne hele tiden. 
 • Ved ture ud af huset skal kontoret have besked, og der skal være to voksne med på tur på indskolingen og mellemtrinnet.
 • Gårdvagter udføres som aktivt tilsyn. Dvs. du bevæger dig rundt i det område du er gårdvagt i, så eleverne kan se, at der er en voksen i nærheden. Bemærk at gårdvagterne på Enghaveplads bærer gule veste.
 • Det er kun 8.-9. klasse der må forlade skolens område i frikvartererne, dog må 7. årgang gå på egen hånd mellem skole og f.eks. idræt.
 • Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at klasselokaler etc. skal være opryddet og aflåst ved lektionens afslutning, samt efter spisepausen.
 • Ved dagens afslutning skal du sikre at eleverne stoler op, tømmer skraldespand, fejer og du skal aflåse lokalet.

Spisning med elever 

 • Der er tilsyn med 0. - 7. klassetrin i spisepausen. 
 • Til og med 7 klassetrin ”spiser” du med klasserne og sikrer, at der er ryddet op, tørret borde af etc. før eleverne sendes ud til frikvarteret. Har du haft undervisning med en 8. klasse, ”spiser” du ikke med eleverne, men har i stedet tilsyn med de 8. og 9. klasses-elever, der vælger at blive på skolens område.
 • Der må ikke vises film/Youtube under spisning, medmindre der en aftale herom med klassens lærere.

Timer, gårdvagter mv. 

 • Fra skolens computere kan du printe dit vikarskema ud. 
 • ​Kl. 7.50 skal du være på årgangsteamets kontor, så du kan hilse på lærerne og evt. få vigtig info. Skolens lærere møder ligeledes ind kl.7.50. Der åbnes op for klasserne umiddelbart efter. 
 • Husk at være opmærksom på, om du er tildelt gårdvagt eller andre opgaver. Spørg eventuelt i det aktuelle team.

Ringetider og pauser 

 • Ringetiderne fremgår af skemaer i AULA og vil yderligere være at kunne finde på den aktuelle digitale vikaroversigt.
 • Der vil kunne opstå tilfælde at en lektion vil påbegynde før en anden er afsluttet. I disse tilfælde er det selvfølgelig i orden at ‘komme for sent’. Teamet vil holde opsyn med klassen imens. Men skynd dig og orienter gerne teamets lærere, hvis du på forhånd ved, at det kan blive svært at til timen til tiden.

Anvendelse af computere, tablets og mobiltelefoner

Eleverne må kun anvende computere, tablets og mobiltelefoner når de har fået lov af dig.

 • Elever i 6. - 9. klasse har fået udleveret en personlig PC.
 • Computere etc. må kun bruges når det er relevant i undervisningen, som f.eks. når eleverne arbejder med klart defineret opgave eller med skolens digitale læremidler.  ”Vi må lave, hvad vi vil” holder ikke!
 • Et godt råd: Det kan være svært at holde øje med elevernes evt. uhensigtsmæssige brug af computer/tablet i undervisningen, når alle elever sidder med hver deres enhed. Det kan derfor være en god idé kun at have én computer/tablet i brug pr. team. Ligeså er det en god idé at bede eleverne lukke deres computere når der gives instruktioner.
 • Det er vikarens ansvar at sørge for at alle computere/tablets er låst inde i enten laderskab eller i elevernes skabe efter endt brug.
 • OBS! Der kan være særegne klasseregler for brug af computer etc.; forhør dig i lærerteamet omkring klassen.

Praktisk info om at være vikar på TDS

Når du er oprettet som vikar på Tove Ditlevsens skole, kan du forvente at blive ringet op akut, når vi har brug for dig. 

 • Sygemelding sker i tidsrummet kl. 6.30-6.45 til afdelingsleder Thomas Bohm Mortensen tlf.: 2363 5936.
 • Man kan også raskmelde sig på dette nummer. Dette skal ske i samme tidsrum kl. 6.30-6.45.
 • Optimalt sker raskmelding dog helst inden kl. 14.30 dagen før man møder igen. Dette på skolens kontor tlf.: 3326 7810.
 • Bliver man syg i løbet af en skoledag henvender man sig til nærmeste leder.

 

I mange tilfælde kender vi vikarbehovet, og vi vil så vidt muligt lave aftaler med dig dagen i forvejen. Det er en god ide, at du giver besked om, hvilke dage du kan tage timer m.v. Måske bliver du ringet op klokken 7 om morgenen og spurgt om du kan tage timer samme dag. Vi tilstræber, at den enkelte klasse har den samme vikar i hele lærerens fraværsperiode, men det kan ikke altid lade sig gøre. Hvis de faste lærere er ledige, skal vi bruge dem først! Hvis du ændrer dit telefonnummer, må du huske at give besked. Vi skriver til alle vikarer fredag eftermiddag og spørger, hvilke dage du kan i den følgende uge. Det betyder at du i tilfælde, hvor du skal dække f.eks. en lærer på kursus/ferie kan se dit skema på AULA. Når du kommer om morgenen, skal du møde på kontoret, hvor du får udleveret din nøgle.

AULA og UNI-login 

 • Alle ansatte på skolen oprettes med adgang til skolens AULA.
 • Du får ved ansættelsen brugernavn, som fremover vil være dine initialer på skolen.
 • Du får også et UNI-login, som bruges for at logge på AULA, skolens PC´ere, samt på diverse undervisningsmidler på nettet. 

Nøgler

 • Nøgler udleveres af kontorets personale på skolens kontor. Du skriver under på modtagelsen. 
 • Du skal aflevere nøglerne hver eftermiddag, med mindre andet er aftalt.
 • Lån ALDRIG nøgler ud til eleverne.