Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Princip om Røgfri Skoletid

logo

 

Formål og målsætning

Den 15. august 2018 besluttede politikerne i Københavns Kommune at indføre Røgfri Skoletid for alle elever på folkeskoler og specialskoler i København fra 1. januar 2019. Se beslutningen her. Røgfri Skoletid betyder, at det ikke længere er tilladt for eleverne at ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen. Det er en udvidelse af det tidligere forbud mod at ryge på skolens område.

Politikerne vedtog også, at skolebestyrelsen skal fastsætte sanktioner for at håndhæve Røgfri Skoletid.

Princippet for Røgfri Skoletid gælder for alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak. Princippet skal forebygge, at eleverne begynder at ryge og skal støtte eleverne til at vælge røgfrihed. Se også https://sundhed.kk.dk/roegfriskoletid.

Eleverne

  • Skolens elever må ikke ryge i skoletiden. Dette gælder også på ture, udeskole, lejrskole mv.
  • Hvis en medarbejder ser en elev ryge, skal eleven gøres opmærksom på, at han/hun ikke må ryge i skoletiden. Dette sker så vidt muligt gennem kontaktlæreren
  • Hvis eleven overtræder rygeforbuddet igen, kontakter skolen forældrene for at orientere om det og for at aftale et forløb for at undgå, at det sker igen fx gennem kommunes tilbud rettet mod skolerne (https://sundhed.kk.dk/roegfriskoletid)
  • Derudover håndteres overtrædelse i lighed med overtrædelse af skolens øvrige ordensregler
  • Skolen sørger for, at der på 7. klassetrin undervises i viden om rygnings skadelige effekter på sundhed, herunder elevernes holdninger til rygning og handlekompetence. I forløbet introduceres eleverne for reglerne i skolens princip for Røgfri Skoletid. Undervisningen skal være en fast del af undervisningsplanen for klassetrinet. Forældre, øvrige brugere af skolen og besøgende
  • Alle, der kommer på skolens matrikler inkl. skolens udeområder, skal overholde skolens rygepolitik
  • Alle, der i øvrigt er i berøring med eleverne ifm. ture, udeskole, lejrskole mv., skal opfordres til at overholde princippet
  • Skolen orienterer om rygeforbuddet med skilte, gennem skolens personale og direkte til forældre.

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 05-12-2018