Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Årsplan 2020-2021

logo

 

 

Tove Ditlevsens Skole Årsplan 2020-2021 for skolebestyrelsen.

Årsplanen giver et overblik over de overordnede områder, som skolebestyrelsen arbejder

med for skoleåret 2020-2021. Planen er en fortsættelse af 2019-20 planen der blev lidt

stækket af Covid-19 forholdsreglerne. Den indeholder både udvalgte områder, som vi har

valgt at sætte ekstra fokus på i dette skoleår, og faste opgaver, som altid er på

årsplanen.

Udvalgte fokus-områder for 2020-2021

 • Elevdemokrati og medindflydelse: Støtte at få velfungerende elevråd med klasserepræsentanter og et aktivt demokrati i klasserne tilpasset klassetrinnene.
 • Skole-hjem-kommunikation og -samarbejde herunder indkøring af Aula til understøttelse: Vi ønsker fortsat at sætte fokus på den gode kommunikation mellem skole og forældre og mellem forældre.
 • Evaluering af politikker og principper
 • Klassedannelse
 • Ordensregler
 • Mobilpolitik
 • Sundheds- og slikpolitik
 • Holddannelse og UU (skal ses i sammenhæng med princippet om undervisningens organisering)
 • Fagligt niveau
 • Elevinddragelse

3. kvartal 2020

• Godkendelse årsplan

• Godkendelse årsberetning

4. kvartal 2020

 • november 2020 kl. 19-21: Kontaktrådsmøde (aflyst pga skærpede Covid-19 regler)
 • Godkendelse ferieplan 2020-2021 og KKFO-lukkedage efter høring af forældrebestyrelsen
 • Status på trivselsmåling og fagligt niveau/5 års trend

1. kvartal 2021

 • Budget for 2021 til godkendelse
 • Regnskab 2020 til godkendelse
 • Madspil/Eat

2. kvartal 2021

 • april 2021 kl. 19-21: Kontaktrådsmøde - Evaluering af principper?
 • Aktuelle emner fra kontaktforældre
 • Planlægning af skolestart 2021-2022

Godkendt i skolebestyrelsen den 5. november 2020