Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Mobilpolitik

logo

 

Tove Ditlevsens Skole er en mobilfri skole og KKFO. Det betyder, at alle elever afleverer deres mobiltelefoner om morgenen. Telefonerne låses inde i løbet af dagen og udleveres ved skoledagens afslutning. På KKFO afleveres de ikke, men de skal blive i tasken. Barnet kan få lov af personalet til at bruge telefonen til at kontakte forældrene mv.

Mobiltelefoner kan i nogle undervisningssituationer være gode og aktive medspillere til at gøre undervisningen engagerende og skabe større læring, derfor kan de blive udleveret i undervisningssituationer og lagt tilbage igen.

Vi ønsker at sikre de rette læringsrum, hvor eleverne er fokuserede på undervisning og hinanden og ikke bliver forstyrret af beskeder på telefonen.

Både den seneste forskning og ikke mindst vores egne erfaringer på forskellige årgange bakker op om, at der er store fordele ved, at mobiltelefonerne ikke er fremme i skoletiden bortset fra de situationer, hvor lærerne og pædagoger vurderer, at mobilerne har en konstruktiv effekt i forhold til elevernes læring.

Det har vist sig, at elever, uden mobiltelefoner i pauserne, har oplevet et større fællesskab og fået bevæget sig mere. Det har været med til at skabe større trivsel i klasserne og mange elever har udtrykt stor glæde ved ordningen.

Har man behov for at få akut fat i sit barn i løbet af skoledagen, skal man ringe til skolens kontor, som vil sørge for, at barnet modtager beskeden og kan ringe fra skolens kontor.

I tilfælde af, at eleverne ikke afleverer deres telefoner, vil hjemmet blive kontaktet.

Godkendt i skolebestyrelsen den 8. februar 2023. Skal evalueres én gang årligt.