Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Ordensregler

logo

 

Indledning

Udgangspunktet for vores ordensregler er skolens værdigrundlag om et anerkendende skole- og fritidsmiljø – her er et uddrag: ”På Tove Ditlevsen Skole ser vi høj faglighed og trivsel som to ligeværdige dele i et godt skole- og fritidsliv. Et godt psykisk arbejdsmiljø i medarbejdergruppen, i klasserne, på KKFO og på skolen generelt motiverer eleverne, medarbejderne og fællesskabet. Vi ønsker en omgangsform, hvor den enkelte skal føle sig anerkendt, respekteret og mødt med forståelse.” For at arbejde mod dette mål skal vi have fælles spilleregler – ordensregler – som sikrer, at alle elever passer på sig selv, de andre og hele skolen og KKFO.

Ordensregler

Vi hjælper alle med til, at skolen og KKFOén er ren og pæn, og at vi alle passer på skolens og KKFOéns ting. Vi bruger et pænt sprog over for hinanden og hjælper i det hele taget med til, at alle har det rart på vores skole og KKFO i både undervisning, i frikvartererne og på KKFO. Det er uacceptabelt at udtrykke sig nedsættende om hinanden herunder om køn, hudfarve, religion, etnicitet og seksualitet. Vi vægter det gode læringsrum højt, hvor vi sammen sikrer tryghed til at kunne lære og være i. Eleverne skal respektere og samarbejde med både børn og voksne og indrette sig efter gældende regler i klassen og på KKFO. Skolen og KKFO er mobilfri – se vores mobilpolitik på hjemmesiden. For 7., 8. og 9. årgang har vi en udeordning, som betyder, at de kan være uden for skolens område i pauserne. Det kræver, at de er tilbage i klassen ved timens begyndelse.

Overtrædelse af ordensreglerne

Vi deler overtrædelser af skolens ordensregler op i tre kategorier. Det er elevens lærere og pædagoger sammen med skolens ledelse, der afgør, i hvilken kategori overtrædelsen tilhører.

Lettere uacceptabel adfærd

Ved lettere uacceptabel adfærd løser lærer eller pædagoguoverensstemmelsen gennem dialog med eleven. Forældrene informeres telefonisk og indkaldes evt. til møde. Hvis eleven udviser forstyrrende adfærd i klassen, kan lærer eller pædagog placere eleven uden for klassen i et afgrænset tidsrum, indtil eleven igen er i stand til at modtage undervisning. Dette kan ske med eller uden opsyn afhængig af klassetrin og lærers og pædagogs vurdering.

Gentagende uacceptabel adfærd

Ved gentagende uacceptabel adfærd løser lærer eller pædagog og nærmeste leder uoverensstemmelsen ved forældreinddragelse ved indkaldelse til møde. Der udarbejdes en handleplan for eleven.

Grov uacceptabel adfærd

Ved grov uacceptabel adfærd indkaldes forældrene til møde med skolelederen.

Nationale rammer for sanktioner

  • I forhold til sanktionsmuligheder kan skolen også bruge nationale rammer1:
  • Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever på 3.-10.klassetrin
  • Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole af elever på 3.- 10.klassetrin
  • Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen af elever på 3.-10.klassetrin under forudsætning af, at eleven, dennes forældre og skolelederen ved den nye skole kan tilslutte sig overflytningen.

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 13. april 2023.