Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Sundheds- og slikpolitik

logo

 

Formål og motivation

Tove Ditlevsens skole er en sund skole, hvor skole og hjem i samarbejde skal give eleverne en sund dagligdag, der styrker børnenes faglighed og trivsel. Skolebestyrelsen ønsker med sundheds- og slikpolitikken at fremme elevernes trivsel, indlæringsevne, læringslyst og fysiske og psykiske sundhed. Vi håber derfor på alles forståelse og opbakning.

Baggrunden er, at slik, sodavand og energidrikke ud over at være usundt også påvirker elevernes blodsukker, som har betydning for deres koncentrationsevne og dermed deres indlæring. Et ustabilt blodsukker gør eleverne urolige og trætte, hvilket svækker deres indlæringsevne. Derfor hører slik og sodavand ikke til i skoletiden.

Skolebestyrelsen ønsker med disse tiltag at fremme elevernes trivsel, indlæringsevne, læringslyst, fysiske og psykiske sundhed.

Overordnet mål

Målet er, at eleverne generelt spiser sundt, ikke spiser slik, og ikke drikker sodavand i skoletiden. Eleverne skal lære, hvad der er sundt og ikke sundt, og hvad det betyder at spise sund mad. Det skal ske gennem undervisningen og dialog med de enkelte elever og forældre, hvor det er nødvendigt.

Tiltag

  • Generelt: Vi opfordrer forældre til at sørge for, at madpakker generelt er sunde og næringsrige og uden slik, sodavand og energidrikke, og at være med til at få eleverne til at overholde sundheds- og slikpolitikken.
  • Udskoling: Skolen vil gå i dialog med elever i udskolingen og evt. forældre, hvis de medbringer eller køber usunde mad- og drikkevarer i skoletiden. Hvis eleven fortsat medbringer usunde mad- og drikkevarer, kan skolen inddrage disse, til skoledagen er forbi. Det er skolens vurdering, som vægtes i forhold til, om der er tale om sund eller usund mad eller drikke.
  • Undtagelse: Fødselsdage og andre sociale arrangementer på skolen er undtaget. Her vil der være mulighed for at dele f.eks. kage eller lignende ud til sine klassekammerater, men skolen opfordrer til at have sundhedspolitikken i tankerne. Det er lærerne og pædagogerne i samarbejde med klasserådet, der definerer undtagelserne. De enkelte klasseråd kan skærpe slikpolitikken, hvis forældrene er enige om det.

 

Godkendt i skolebestyrelsen 8. februar 2023. Skal evalueres én gang årligt.