Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Klasseråd

logo

 

Klasserådet er et fælles forum for lærere, forældre og elever. Klasserådet består af klassens hovedlærere/lærerteam, 2-5 forældre og et antal elever fra klassen efter de voksnes skøn. I de mindre klasser kan eleverne eventuelt indgå efter behov. Klasserådet aftaler selv hvor mange møder, der er behov for om året. Hvorvidt der skal være regler for, hvor længe man kan sidde som repræsentanter for forældrene og eleverne, aftales i den enkelte klasse på et forældremøde. Der er valg på første forældremøde efter sommerferien – og valgperioden løber til næste valg.

Hvad klasserådet skal beskæftige sig med, kan være forskelligt fra klasse til klasse. Her drejer det sig om, at man i dialog finder frem til, hvilke områder man vil beskæftige sig med. Det kunne f.eks. være:

  • Forældremøder – emner, der skal behandles, forslag til ordstyrer (det behøver ikke være en lærer), evt. elevinddragelse, kontakt til oplægsholdere m.m.. og overvejelse om, hvordan man får flest mulige til at komme til arrangementer og til at deltage i snakken.
  • Kulturelle og sociale arrangementer – Planlægning og uddeling af arbejdsopgaver ifm. klassefester, hytteture, udflugter, museumsbesøg, teater- og biografture).
  • Klassens trivsel - drøftelse af klassens trivsel i dagligdagen (et indledningspunkt på alle møder kunne for eksempel hedde: ”Status – hvordan går det i klassen lige nu?”), modtagelse af nye elever og forældre, sundhed, spilleregler og organisering af trivselsgrupper (lege-/madgrupper) Sociale og andre spilleregler virker de efter hensigten, skal de omformuleres, klassekasse, indeordning/udgangstilladelse.

Klasserådet tager også initiativ til, at der bliver diskuteret og måske skabt fælles forståelse i klassen om eksempelvis fødselsdage, gaveniveau’er, alkoholdebut. Klassens arbejdsformer og faglige spørgsmål eks. drøftelse af lektier. elevernes brug af IT, brug af forældreressourcer (forældre som gæstelærere, praktikværter m.m.), årsplaner Andre temaer kunne være samarbejde med andre skoler eller klasser Klasserådet skal ikke behandle spørgsmål knyttet til enkelte elever eller konkrete individuelle samarbejdsproblematikker, eksempelvis mellem forældre eller mellem en lærer og nogle forældre.

Klasserådet orienterer via referater øvrige lærere, forældre og elever om, hvad der er blevet drøftet på møderne.Det er klasselæreren (eller en af dem) som har ansvaret for at møderne kommer i gang før efterårsferien eller umiddelbart efter større nyvalg: sørger for, at det første møde bliver organiseret (der bliver lavet indkaldelse og dagsorden, at mødet bliver styret og referat bliver skrevet), samt at der bliver lavet aftaler om, hvordan arbejdet fremover skal være organiseret.

Skolens kontaktråd består af repræsentanter fra klasseråd i alle klasser. For indskoling og mellemtrin er det forældre, for udskoling såvel forældre som elever. Kontaktrådet bruges til at udveksle erfaringer på tværs af klasser og trin, til at informere om skolen og som høringsorgan for skolebestyrelsen eller skolens ledelse.
AA pba. tidligere materialer mv. marts 2010