Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Princip for skole-hjem-samarbejde

logo

 

Introduktion

Skolereformen stiller krav om etablering af skole-hjem-samarbejdsprincipper. Skole-hjemsamarbejdet skal understøtte reformens målsætninger om at øge folkeskolens generelle attraktivitet samt de faglige og sociale målsætninger. Det understreges i reformen, at forældrene er en ressource, som skal bidrage til skolens virke.

Mål

Målet med skole-hjem-samarbejdet er at

 • have en åben og relevant involvering af forældre
 • skabe en tydelig forventningsafstemning, også af roller og funktioner
 • have et åbent, konstruktivt og gensidigt højt informationsniveau og en åben og respektfuld dialog
 • aftaler overholdes og munder ud i konstruktive og holdbare løsninger, der tilgodeser elevernes læring og udvikling
 • alle parter ser hinanden som aktiver i udviklingen af eleverne, skolen og de fællesskaber, den rummer
 • skole-hjem-samarbejdet finder sted, når det er relevant

Tiltag

Tiltagene for skole-hjem-samarbejdet består af:

 • Et forældremøde i starten af skoleåret, hvor lærerne og pædagogerne informerer om aktiviteter for året, klassens mål, elevteamsamarbejde,  skole-hjem-samarbejdet mv. desuden skal forældrene danne klasseråd og vælge forældrerepræsentanter. 
 • To forældre- elevsamtaler á 20 min varighed. Meddelelsesbogen udfærdiges sammen med eleven inden inden mødet.
 • Et forældremøde i løbet af skoleåret, hvor elever deltager, med udgangspunkt i et socialt arrangement. 
 • Møder i klasserådet efter behov, hvor lærere og pædagoger kan deltage.
 • Møder i kontaktrådet, hvor alle skolens kontaktforældre inviteres til, og hvor forældrene forinden kan give input til møderne gennem kontaktforældrene. Kontaktrådet består af kontaktforældre, skolebestyrelsen og ledelsen.
 • Behovssamtaler. Udover ovenstående har både skole og hjem mulighed for behovssamtaler igennem året.

Forældremøder og elevsamtaler holdes kl. 8:00 - 18:00, elevsamtaler. skal undgå at være mellem  kl. 10:00 - 14:00 

Derudover kan både skole og hjem bede om individuelle samtaler.

Vedtaget i skolebestyrelsen 08.02.2023. Princippet skal evalueres om et år. 


 1.