Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Forpligtende elevteams

I skoleåret 2018/19 har vi relanceret elevteam på TDS. Samtidig har skolens lærere, skolebestyrelse samt kontaktforældre evalueret elevteam. Ud fra denne evaluering er vi kommet frem til at elevteam på TDS er:

På Tove Ditlevsen Skole arbejder alle elever i forpligtende elevteam. Eleverne lærer at arbejde struktureret og målrettet med udviklingen af det gode team. Tankerne bag modellen og metoden tager afsæt i ønsket om at sætte elevernes dannelse og demokratiforståelse øverst på den pædagogiske dagsorden. Det er en arbejdsmodel, hvor klassen inddeles og arbejder i faste teams et halvt år ad gangen med det mål at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

 

Teamet sammensættes ud fra lærernes pædagogiske overvejelser. I en periode, på et halvt år ad gangen, arbejdes der i forpligtende teams. Hvert team har en ugentlig samtale med en lærer eller en skolepædagog om det, der går godt og om det, som er svært. Der arbejdes også med teamets opgaver, roller og eventuelle konflikter. Konflikter er en mulighed for udvikling. Her er lærerens og skolepædagogens rolle at give eleverne redskaber til at se, hvad det er, der blokerer i teamet og hjælpe teamet til et bedre arbejdsforløb og resultat.  I undervisningen bruges teamet aktivt ligesom i Cooperative learning[1], herunder også hvis man har brug for hjælp til f.eks. legegrupper eller til opsamling, hvis eleven har været fraværende mv. Det er vigtigt at understrege, at der også i perioden arbejdes to og to eller alene om opgaver.

 

Hvert team laver også en teamplakat og en teamkontrakt, som de hver især dekorerer med hvad de er fælles om – herunder også de sociale og faglige mål, de vil arbejde med i teamet.

 

Forældrenes opgave er at understøtte teamet. I de små klasser opfordrer skolen til, at forældrene etablerer legegrupper med udgangspunkt i teamene. I de større klasser opfordrer vi til, at teamet inviteres hjem til hinanden.

 

Fra 0.kl til 3.kl varer samtalen en halv time mens den fra 4.kl til 9.kl varer op til en time.

Det er vigtigt, at forældrene bakker deres barn og teamets elever op ved at mindst en forælder altid møder op til samtalen. 

[1] Cooperative Learning (CL) er grundlæggende en betegnelse for aktiviteter, hvor elever samarbejder efter bestemte principper, samarbejdsmønstrer og strukturer med henblik på at øge læring og trivsel i klassen