Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Samarbejde mellem skole og hjem

logo

 

På Tove Ditlevsens Skole vægter vi samarbejdet med forældrene højt, og vi anser et velfungerende samarbejde som en vigtig faktor for, at et barn får en god skolegang. Det daglige samarbejde omkring en klasse på Tove Ditlevsens Skole foregår i løbende dialog mellem elever, forældre og lærere. Da lærere og forældre har det tætte samarbejde omkring eleven i dagligdagen, er det vigtigt, at parterne har tillid til hinanden. Vi tilstræber at opbygge denne tillid til hinanden ved at afholde konstruktive forældremøder, teamsamtaler og relevante sociale arrangementer for årgangene.

Her på skolen forventer vi, at forældrene deltager aktivt i barnets skoleliv, er tillidsfulde samarbejdspartnere omkring klassens trivsel og forholder sig til skolens værdigrundlag. Den daglige dialog mellem forældre og skole foregår primært via Aula, hvor det også er muligt for forældrene indbyrdes at kommunikere om aktuelle emner. Som skole har vi et ansvar for at følge elevernes læring på tæt hold. Alle elever skal trives og være i udvikling, og alle elever skal motiveres for at udvikle kompetencer, så de efter 10 års skolegang er parate til at begynde på en ungdomsuddannelse. Alle elever skal hos os lære, at de er en del af et fællesskab, og at den enkelte sammen med andre kan mere. Vi ser forskellighed som en styrke og et grundlag for både at tilegne sig ny viden samt at få nye erfaringer.