Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Udeskole på TDS

Udeskole

På Tove Ditlevsens Skole har vi et læringssyn, som bygger på, at læring ikke kun sker i klasseværelset. Derfor har vi tilrettelagt noget af skolens undervisning som udeskole. Udeskole er en undervisningsform, hvor undervisningen aktiveres og regelmæssigt flyttes udenfor klasselokalet. Med udeskolen tilsigtes det, at eleverne ud fra et erfaringspædagogisk grundlag, udvikler deres kompetencer gennem involvering af krop og sanser i mødet med direkte oplevelser fra den virkelige verden. Læringsmiljøet flyttes i udeskolen udenfor klasselokalets fire vægge og ud i naturens, byens og skolens autentiske ude- og læringsrum.  

Hvad vil det sige at være udeskole

At være udeskole indebærer, at vi som skole vægter den anvendelsesorienterede og praksisnære undervisning højt. Det er en anden dannelsesmæssig og didaktisk måde at arbejde på, som kommer fra et syn om, at selv den mest boglige elev kan få noget ud af at bruge alle sanser under sin indlæring. Nogle elever kan opleve, at det er svært at finde meningen med de boglige fag, men når den anvendelsesorienterede undervisning kobler fagene til virkeligheden, skaber det en forståelse for, at det, som eleverne lærer i skolen, kan bruges ude i virkeligheden, og dermed oplever eleverne nytteværdien af skolens boglige fag.

Sådan er vi udeskole på Tove Ditlevsens Skole

På Tove Ditlevsens Skole tilrettelægges udeskole således;

  • En fast udeskoledag pr. klasse om ugen
  • Udeskolen dækkes af årgangens faste lærere
  • Udeskolens aktiviteter tager udgangspunkt i Københavns Kommunes tilbud om ”Åben Skole” – derudover samarbejdes der med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelsen af udeskoleforløb
  • Alle skolens fag inddrages i udeskolen
  • Elevernes inddrages i planlægningen af udeskoleforløb – fx planlægges flere af udeskoledagene af eleverne selv