Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Antimobbestrategi

logo

 

I overensstemmelse med skolens formålsparagraf og skolens eget værdigrundlag, arbejder vi med at danne, og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd. Arbejdet skal danne grundlag for elevernes holdning og færden, således at de kan udvikle deres evner og potentialer til gavn for enkelte og fællesskabet.

Vi accepterer ikke mobning

Definition af mobning Mobning Mobning er i modsætning til drillerier og konflikter et overgreb. Vi bruger Børns Vilkårs definition på mobning: Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. Ud fra definitionen kan mobning kendetegnes ved:

 • Det er et gruppefænomen
 • Et mønster der gentager sig over tid (systematisk)
 • Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse
 • Eller passive ved men mere tavse udelukkelse
 • Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan forlade

gears

 

 

 

 

 

 

Signaler på mobning

Den mobbede vil være tilbøjelig til at:

 • Blive passiv, trække sig ud af fællesskabet
 • Gå for sig selv og være alene i frikvartererne
 • Søge megen voksenkontakt
 • Gå tilbage i udviklingstrin
 • Udvise ringe selvtillid
 • Komme let ud af balance, blive opfarende eller indelukket
 • Komme for sent eller udeblive fra undervisningen
 • Miste eller få ødelagt ting, tøj o. lign.
 • Klare sig dårligere fagligt
 • Være bange for at gå i skole/ Manglende lyst til at gå i skole.

Forebyggelse 

Forebyggende tiltag planlægges og udføres i samarbejde mellem forældre, skolens personale og elever:

 • Generel opmærksomhed på ovennævnte signaler på mobning, fra såvel forældre som skolens personale og elever
 • Brug af inklusionspædagoger
 • Der arbejdes med sociale kompetencer ved alle klassetrin
 • Legepatrulje
 • Venskabsklasser
 • Klassemøder ”Fri for mobberi” bruges i hele indskolingen
 • Elevrådet har i perioder fokus på elevtrivsel

Hvis mobning forekommer alligevel

For at kunne afhjælpe problemet, skal skolen og KKFOén kende til problemet,

 • Den pædagog, lærer, gårdvagt, forældre, andre elever, der får kendskab til den dårlige trivsel/mobningen, kontakter kontaktlæreren, KKFO pædagogen eller ledelse
 • Kontaktlæreren orienterer klassens team, som derefter aftaler, hvordan problemet skal gribes an. De berørtes forældre og ledelsen orienteres, og der afholdes samtale med de involverede elever, eventuelt afholdes et eller flere klassemøder, og der kan indhentes hjælp hos flere af skolens ressourcepersoner(sundhedsplejersken, RC, inklusionsvejleder)
 • Klassens team følger udviklingen til problemet er løst – og holder ledelse og forældre orienteret