Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Trivsel, udvikling og læring

logo

 

Vi stræber efter at være en skole, hvor vi alle mødes med anerkendelse og respekt og ligeværd. Vi betragter os som mangfoldige og ser forskellighed som en styrke og et grundlag for tilegnelse af oplevelser, ny viden og nye erfaringer. Mennesker lærer på mange måder, vi har forskellige forudsætninger, og vi motiveres af forskellige ting. Det er et udgangspunkt og betyder også, at en åben skole og bevægelse i undervisningen er nogle elementer, som vi hele tiden tænker ind i læringsmiljøer, så den daglige undervisning bliver så interessant som muligt.

Den bedste læring skaber vi gennem deltagelse i og oplevelser med forskellige undervisningsformer. Elevernes engagement og kreativitet skal aktiveres, og vi søger hele tiden at have mere og mere fokus på forskellige arbejds- og samarbejdsformer. Vi arbejder på sunde læringsmiljøer med plads til alle. De fysiske rammer skal være i orden med funktionelle, imødekommende og inspirerende undervisningslokaler. Vi har gode klasselokaler og fælles rum, der indbyder til samarbejde, fællesskaber og kreativitet.

På Tove Ditlevsens Skole ser vi høj faglighed og trivsel som to ligeværdige dele af et godt skoleliv. Vi mener, at eleverne lærer bedre, hvis de er i trivsel. Trivsel handler netop for os om at mødes i øjenhøjde med sans for fællesskabet og et generelt øje på og for hinanden. Trivsel handler også om, at ting skal give mening, og vi skal kunne se sammenhænge og helheder i vores læring og hverdag. På Tove Ditlevsens Skole forsøger vi hele tiden at forbedre hverdagen. Skemaerne er fleksible og tager udgangspunkt i, hvad børnene skal lære. Læringen skal generelt styre dagen, og skemaerne kan af den grund ikke være statiske og vil derfor ændre sig i løbet af et skoleår. Vi tror på, at det er vigtigt at have børnenes læringspotentialer i fokus frem for specifikke timer og tider. Dette betyder også, at pauserne kan ligge fleksibelt på en skoledag, så alle børn ikke nødvendigvis har pause på samme tid. Pauser skal man have, når man har brug for det, og ikke fordi klokken ringer.

Vi er en skole, hvor forældre, elever og medarbejdere er opmærksomme på og interesserede i folkeskolens udvikling. En udvikling, som er konstant, og som samtidig byder på nye spændende tiltag og muligheder, hvor alle ser sig selv som en vigtig medspiller. Vi tror på, at skolen fungerer bedst med et godt samarbejde mellem personalet. Personalet er fælles om at løfte skolens samlede opgave. Lærere/pædagoger arbejder tæt sammen på en årgang, hvilket skaber en god struktur for personalet og en tryghed for eleverne. På Tove Ditlevsens Skole ser vi dannelsen af en god skole som et fælles projekt. Vi er en ”vi kultur”, hvor alle er ligeværdige, og hvor noget så gammeldags som hensyn, respekt og tillid er grundsten for trivsel. Vi lytter til fællesskabets ønsker og er åbne for nye ideer og giver dermed eleverne reel indflydelse. Vi har skabt rammerne for, at vi i fællesskab, lærere, elever, forældre og ledelse kan skabe en god skolegang med tryghed, demokrati, kreativ læring, samarbejde, fleksibilitet og høj trivsel.