Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Gruppeordning

x

Specialtilbud på Tove Ditlevsens Skole 

Tove Ditlevsens Skole er en almindelig folkeskole med 950 elever med fokus på læring og trivsel.  X-klassen er for elever med ADHD og lignende opmærksomheds- forstyrrende diagnoser.  Klassen er normeret til otte elever, og i indeværende skoleår er eleverne spredt på klassetrinene 4. - 9. klasse.  Der er 3 lærere og en fuldtidspædagog knyttet til klassen.

Læringssyn

I X-klassen arbejder vi bl.a. med det relationelle, da vi tror på, at læring opstår i relationen mellem læreren og eleven. Det er derfor vigtigt for os at skabe en god og tillidsfuld relation lærer og elev imellem, men også i forhold til andre og til sig selv, og ligeledes som elev på skolen. Omdrejningspunktet for læring er derfor fagligt og socialt i en vedvarende proces, at udvikle og bevare gode og tillidsfulde relationer. Det sker gennem dialog, anerkendelse og opmærksomhed på hvordan vi påvirker hinanden. Relationerne opstår med fokus på den enkelte elevs behov, hvorfor vi så vidt muligt organiserer og differentierer undervisningen herefter. Det sker med afsæt i individuelle handleplaner og forudsigelighed for den enkelte elev. Der er fokus på udslusning til de almene klasser, da vi herved kan se en faglig- såvel som social udvikling i positiv retning. I samarbejde med forældre aftales der i hvilket omfang eleverne deltager i udvalgte lektioner i almenundervisningen. Målet på siget er, at eleverne udsluses mest muligt i almentilbuddet med afsæt i en FSA, alt efter elevens ressourcer og kompetencer. Eleverne følges med støtte fra en voksen fra X-klassen alt efter behov. Dette sker ydermere i tæt samarbejde med teamet i den pågældende almene klasse. Eleverne får således mulighed for at etablere relationer og tilhørsforhold i skolens øvrige miljø. For at skabe helhed i mellem skole og hjem træffes faglige og sociale beslutninger om eleverne i tæt samarbejde med forældrene.

Eleven

Der tages udgangspunkt i hver enkelt elevs kompetencer og behov, hvor vi igennem en differentieret tilgang til undervisningen arbejder med den enkelte elev både fagligt og socialt. Vi har bl.a. kompetencer indenfor svømning og klatring. Herigennem arbejdes der på ”den gode fortælling” om sig selv. Herved styrkes bl.a. fællesskabet, troen på sig selv og social udvikling, hvilket også smitter af i undervisningen, og kan ses som en faglig motivation. Der vil også forekomme undervisning ’ud af huset’ samt en årlig lejrskole.

Læringsmiljø

Det er væsentligt at skabe et forudsigeligt og roligt læringsmiljø, hvorfor undervisningen ofte foregår i grupperum. Eleverne skal have et forudgående kendskab til undervisningsmaterialet, og dagens plan, med formålet at skabe en tydelig struktur og et forudsigeligt læringsmiljø for eleverne. Ligeledes har vi en miljøterapeutisk tilgang til at komme igennem skoledagen. Vi har derfor en omfattende kontakt og dialog med forældre omkring elevernes skoledag samt eventuelle faglige behov o. lign. Hver elev har egen computer og IPad. Målet er at bringe den ”digitale verden” ind i undervisningen. I løbet af skoledagen er der plads til kortere og individuelle pauser og mulighed for hjælp og støtte. Det faglige niveau skal være passende og er differentieret til den enkelte elev. Der fokuseres derfor på, hvordan der kan arbejdes med faglig- samt social udvikling. Ved at have X-klassen beliggende på Tove Ditlevsens Skole, kan vi se, at der skabes en sund kultur hvor eleverne i de almene klasser og eleverne i X-klassen, formår at favne og rumme forskeligheder og hinanden. Herved opleves også, at børn lærer på forskelig vis, der ageres i samspil med hinanden og der indledes relationer på kryds og tværs, som naturligvis styrker de sociale kompetencer. I dagligdagen er vi i et tæt samarbejde med skolens ungdoms- og uddannelsesvejleder. Skolens specieltilbud er en af Københavns kommunes tilbud til børn med særlige behov. Eleverne i X-klassen visiteres igennem BBU. Kapacitet: ni elever