Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Elevinddragelse

logo

 

 

Elevinddragelse

Som skole er vi optaget af, at ”elevernes stemme” kommer til orde og høres på en måde, hvor eleverne lærer, at det at ytre sig og bidrage rent faktisk får en betydning.

For at lykkes med disse ambitioner, er det vigtigt, at vi som skole hele tiden har opmærksomhed på, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Kommunikation er omdrejningspunktet for skolens kultur!

Vi er derfor meget opmærksomme på, at eleverne, når de kommunikerer respektfuldt og udviser lydhørhed, oplever, at det får en effekt som de kan se, og som har en form de selv har været med til at skabe.

Som skole er vi optaget af, at ”elevernes stemme” bliver inddraget på tre niveauer:

Elevniveau

Inden en forældresamtale taler lærerne/pædagogerne med barnet om det der tages op på samtalen. Hvis der udformes en TDSA (Tove Ditlevsens Skoles aktionsplan) informeres forældre, og der samtales med barnet om deres perspektiv

Klasseniveau

Klassen er med til at bestemme og planlægge:

  • Udeskoleforløb 
  • Forløb fra hver af de tre timeløse fag
  • Forløb om bevægelse i undervisningen
     

​​​Skoleniveau​​​​​​​

Vi ønsker, at de elever, som bliver valgt ind i elevrådet, får nogle behagelige og lærerige erfaringer i dette forum.

Erfaringer fra arbejdet i elevrådet har for alle eleverne betydning for deres oplevelse af at tage medansvar, således at de på den lange bane kan blive ydende og ansvarstagende medborgere i vores samfund.

Elevrådet inddrages i dette skoleår i projekterne: 

  • Det gode frikvarter 
  • Indretning af Vidensbrønden (lokale på skolen) 
  • Brug af toiletter 
  • Vi cykler i skole
  • En emneuge for hele skolen eller afdeling