Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Nye bevillingsmodeller 2015

logo

 

Høringssvar fra Tove Ditlevsens Skole vedr. Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til forslaget. Vores svar er udarbejdet i samarbejde med vores KKFO og Tove Ditlevsens Skoles skolebestyrelse. Vi har valgt at lave nedslag i den nye bevillingsmodel, der vil have både store og små konsekvenser for os som KKFO, nemlig:  De fysiske forhold omkring skolen, hvor vi er udfordret de næste 2-3 år, herunder fortsat behov for følgeordninger.

  • Behov for flere ledelsestimer, som følge af at vi de næste år ligger på matrikler med bl.a. 800 meters afstand til skolen.
  • Den nødvendige fokus og involvering af leder, interessenter o.a. i processen om bygning af en ny fremtidig fritidsinstitution tæt på skolen.
  • Modellens udregning af stillinger i den nye bevilling.
  • Morgenåbningen er ikke synlig i bevillingen.
  • Åbningstiden på den samlede KKFO.
  • Afsluttende bemærkning

De særlige fysiske forhold omkring skolen

Vi vil starte med at fremhæve, at TDS er i en særlig situation grundet den geografiske placering, som betyder at vi endnu er et stykke vej fra at kunne se, en samlet stor KKFO tæt på skolen (Metrobyggeri o.a.). Det betyder, at vi de kommende år skal der drives en KKFO fordelt på 3 forskellige matrikler, hvoraf de to ligger forholdsvis langt væk fra skolen (800 meter). Reducering af følgeordninger samt kompensation for flere matrikler, vil derfor ikke kunne effektiviseres væsentligt på Tove Ditlevsens Skole før løsningen står klar.

Behov for flere ledelsestimer i overgangsfasen

Fra august 2016, vil vores KKFO fordelt med tre matrikler have en samlet ledelse, med 45 berammede ledelsestimer, ifølge høringsmaterialet. Vi er noget usikre på, om det er nok ledelsestimer. Udover én overordnet leder på 37 timer, efterlader det kun 8 timer til fordeling på 2 øvrige matrikler. Vores bekymring skyldes især, at vi ved der forestår en længere proces med afklaring omkring den store opgave det bliver, gradvist at få gjort klar til at samlet KKFO’en nær skolen. En stor ekstraopgave for ledelsen: Dette betyder at der udover selve personaleledelsen, forestår en vigtig opgave med at få fastlagt pædagogisk indhold og kvalitet samstemt med hvilke bygninger, der skal anvendes og ombygges. Det er en proces som vil kræve involvering fra flere forskellige parter, herunder forældreinvolvering. Man skal i den forbindelse huske, at der er tale om flere meget velkonsoliderede fritidshjem, som fremover skal lægges ind under ny ledelse og det bliver i sig selv en stor ledelsesopgave, at lykkes med dette på bedste vis.

Modellens udregning af stillinger i fremtidens fritidsinstitution 

Bemandingen på kommende KKFO er ifølge høringsmaterialet berammet til 36,6 stillinger á 26 timer. Det fremgår desuden, at det forventes at 2/3 dele af stillingerne, skal besættes af uddannede pædagoger. Selvom man naturligvis vil kunne skabe fuldtidsstillinger i et vist omfang for skolepædagogerne (8 stks. På Tove Ditlevsens skole), efterlader det stadig en del stillinger med et lavt timeantal, som ikke vil appellere til uddannet personale. Vi er derfor bekymrede for, om det vil være muligt at fastholde og tiltrække kvalificeret pædagogisk personale på de arbejdsvilkår. I timeestimeringen (Tabel 3, side 4 i de tekniske bilag) kan vi til vores undring ikke se timer i forbindelse med morgenåbning indgå i beregningen. Vi skal derfor bede om, at dette indregnes.

Åbningstiden på den samlede KKFO

Vi skal desuden gøre opmærksom på, at når Bryggergården fritidshjem er udfaset fra Tove Ditlevsens skole, så er der ikke længere en institution med udvidet åbningstid for de 6-10 årige på Vesterbro. Vi kan næppe tro, at det er hensigten, og vil under alle omstændigheder opfordre til, at udvidet åbningstid bliver tilgængeligt på mindst en fritidsinstitution på Vesterbro. Afsluttende bemærkning: Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at med en ny fritidsstruktur samt skolereformen er det nødvendigt at gentænke pædagogik, og få omsat dette til kvalitativ god praksis. Det går vi ambitiøst ind i, ved at skabe et professionelt fritidstilbud ind i børnenes skole og ”fritidsliv”. I den forbindelse bør alle være meget bevidste om at forældre kan fravælge fritidstilbuddet til deres børn, såfremt de ikke bliver tilfredse med den fremtidige kvalitet i fritidstilbuddet, da forældrene står for egenbetalingen for denne ydelse.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 4/11-2015