Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Referat Skolebestyrelse marts 2022

Dagsorden skolebestyrelsesmøde onsdag den 2.marts 2022

Kl. 17.30  på Enghave Plads 21

Forældre: Poul, Ditte, Tine, Sidsel, Susanne, Lone, Sasdou,

Elever: Luca og Anna

Medarbejdere: Lene

Ledelse: Jeanne, Johannes og Benedicte

Afbud. Peter, Maura

Dagsorden

 

Tid

 

1.Godkendelse af dagsorden

 

17:30-17:35

 

2.Nyt fra

*ledelse

* medarbejdere

* elever

*forældre

 

17.35-17:50

Nyt fra ledelsen:

 

Nyansættelser:

Paulo starter i barselsvikariat på 1. årgang – mat.

Sille

På anden årgang er Annesofie startet i danskskema

På 4. årgang starter Caroline

På 5. årgang Emma

 

Vi har ansat en inklusionspædagog, Kamilla, til indskolingen.

 

Eksamensfag vil være Dansk, Mat (ikke mundtligt) og engelsk.

Valgfagene skal ikke føres til eksamen.

Ift. karaktergivning vil det i år være sådan at årskarakteren kun erstattes, hvis eleven scorer højere til eksamen.

 

Nyt fra medarb.

På indskolingen har vi lige afholdt fastelavn. I år foregik dette på de forskellige KKFO’matrikler.

 

Nyt fra Elever:

Elevråd ønsker at der tales om koffeinpolitik. Elevråd påpeger at det er urimeligt at lærerne må drikke kaffe, men at eleverne ikke må drikke kaffe og te.

Elever stiller spørgsmål til hvorfor Pølsehorn og Juicebrikker også forbydes af visse lærere. Hvilken politik beretter dette.

3. Afrunding på oplæg om brug af læremidler

Samt brug af IT

 

17:50-18:15

Intet til referat. Vi tager punktet op næste gang.

4. dannelsessamtaler

Opsamling fra elevråd, medarbejdere samt kontaktforældremødet

18:15-18:45

Elevråd:

Der er enighed på tværs af årgangene i udskoling om at dannelsessamtaler er kunstigt opstillet og at det ikke fungerer. Hvis man skal fortsætte med dannelsessamtaler ønskes dette i mere udstilling af noget forberedt..

Mellemtrinnet giver udtryk for at det kan være pinligt. Dog kan de kreative aktiviteter og lege være sjove.

Indskolingen synes også det er svært og pinligt. Dog kan det være sjovt med teater og lege.

 

Medarbejder:

Der er blandt medarbejderne udtrykt stor enighed omkring at dannelsessamtalerne er en opstillet situation. Lærerne mener ikke at forældre, elever og lærere får nok ud af gennemførelsen af disse samtaler ift. hvad der lægges i det.

 

Jeanne giver udtryk for at når lærere, elever og forældre samlet er så kritiske ift. dannelsessamtaler, bør vi finde på noget andet. Dette må vi tage op i en kommende bestyrelse og så udvikle dette sammen med lærere og elever.

 

Elevrådsrep. Peger på at det kunne være en god ide at det var hele klassen der fremlagde noget i stedet for en lille gruppe.

 

Det aftales at konceptet omkring dannelsessamtaler udfases fra nu. Dog er det selvfølgelig en mulighed at gennemføre dannelsessamtaler der allerede er planlagt af lærere og elever.

Aflyser man en dannelsessamtale, afholdes i stedet et andet klassearrangement med elever og forældre.

 

Skolen udarbejder en plan for hvordan vi laver en proces fremadrettet for hvordan vi vil have forældresamarbejdet.

 

5. Børnesundhedsprofil

Vedlagt som bilag

18:45-19:15

 

6. skolebestyrelsesvalg

Hvem stiller op?

skolebestyrelsesvalget

19.15-19:30

Der skal findes en ny bestyrelse.

 

Der er drøftelse om hvorvidt man skal invitere rep. fra virksomheder eller andre institutioner.

 • Det besluttes at høre om Vesterbro Ungdomsgård vil have en plads i bestyrelsen

 

Det drøftes hvordan opstillings/valgprocessen skal foregå.

 • Der aftales opstillingsmøde 27. april. I forbindelse med kontaktforældremøde
 • Det aftales at der skrives ud til kontaktforælde.
 • Det tages op på dialogkaffe
 • 13. maj frist for opstilling af kandidater
 • 18. maj møde for kandidater. Det afklares om der er fredsvalg.
 • Evt. kampvalg senest 30. maj.

 

 

 

7. evt

 

19.30-

Seksualundervisning.

 • Der gives fra elevrådet udtryk for et ønske om mere seksualundervisning end der er PT. En model kunne være minimum en time om måneden foreslår elever.
 • Jeanne fortæller om de faktiske rammer for seksualundervisning. Der skal undervises i seksualundervisning fra 0-9.kl., som timeløst fag.
 • Det aftales Jeanne fremlægger årsplanerne for seksualundervisningen i skolebestyrelsen årligt. Dette vil ske i sep.
 • Elevrådsrep foreslår at seksualundervisning kunne være et valgfag.
 • Elevrådsrep foreslår at der dedikeres en udedag om måneden til seksualundervisning?
 • Det aftales at der i indeværende skoleår afholdes et møde i udskolingen mellem lærere og elevråd (med jeanne eller Thomas som deltager)